GoldWing Club Finland ry:n ansiomerkit

GoldWing Club Finland ry:n ansiomerkki on kerhon korkein huomionosoitus. Se voidaan myöntää henkilölle tunnustuksena kerhon hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

 

Ansiomerkki voidaan myös poikkeustapauksessa myöntää ulkomaalaiselle, joka on ansiokkaasti edistänyt yhteistyötä oman maansa kerhon ja GWCF välillä tai toiminut muutoin GWCF:n tarkoitusperien hyväksi.

 

Ansiomerkki voidaan poikkeustapauksessa myöntää kerhoon kuulumattomalle henkilölle tai yritykselle, joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toiminut kerhon tarkoitusperien hyväksi tai antanut huomattavan taloudellisen tuen kerholle.

 

Vaadittavista meriiteistä edellytetään vähintään kolmen ehdon täyttymistä. Ansiomerkkien myöntämisen väli on minimissään kolme (3) vuotta.

 


Ansiomerkin esittäminen

GoldWing Club Finland ry:n ansiomerkit myöntää kerhon hallitus oma-aloitteisesti puheenjohtajan esityksestä tai kahden kerhon jäsenen tekemästä kirjallisesta esityksestä kerhon puheenjohtajalle.

 

Esitys ansiomerkin myöntämisestä lähetetään sähköpostitse kerhon puheenjohtajalle osoitteeseen president@gwcf.fi.

 

Ansiomerkkien hakemuksia voi tehdä pitkin vuotta, mutta hallitus käsittelee hakemukset hallituksen kokouksessa joka pidetään kevät- ja syyskokoontumisen yhteydessä.

 

Ansiomerkkiesityksestä tulee ehdokkaasta käydä ilmi seuraavat tiedot:

- Ehdokkaan nimi

- Ehdokkaan meriitit (vähintään kolme esitettyä)

- Haettava ansiomerkki: pronssinen-, hopeinen- tai kultainen ansiomerkki

- Hakijoiden nimet, jäsennumerot ja yhteystiedot


Ansiomerkkien meriitit

Pronssinen ansiomerkki

- vähintään 10 vuoden jäsenyys kerhossa

- toiminut kerhon puheenjohtajana

- toiminut vähintään 2 kertaa GWEF tunnuksen omaavan kansainvälisen kokoontumisen päävastuullisena järjestäjänä

- toiminut vähintään 2 kertaa päävastuullisena järjestäjänä kerhon

toimintasuunnitelman mukaisessa varsinaisessa kokoontumisessa tai tapahtumassa, pois lukien GWEF tunnuksen omaavassa kokoontumisessa.

- kerhon jäsenelle joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toiminut kerhon tarkoitusperien hyväksi.

                                                                - toiminut vähintään 4 vuoden aikana vastuullisessa tehtävässä.

 

Tällaisia tehtäviä ovat esim. hallituksen jäsenyys, kerhotavarakaupan vastuuhenkilönä, kerhon toimikunnan vetäjänä tai jonkun muun vastaavan tehtävän hoitaminen ansiokkaasti. Pitkäaikainen ja ansiokas toiminta on mm. 3 vuotena GWEF myöntämä (Super Tour Award) tai todisteellisesti osallistunut vähintään 25 GWEF tunnuksen omaavaan kokoontumiseen.


Hopeinen ansiomerkki

- vähintään 15 vuoden jäsenyys kerhossa

- toiminut kerhon puheenjohtajana vähintään 2 vuotta

- toiminut vähintään 2 kertaa GWEF tunnuksen omaavan kansainvälisen kokoontumisen päävastuullisena järjestäjänä

- toiminut vähintään 4 kertaa päävastuullisena järjestäjänä kerhon

toimintasuunnitelman mukaisessa varsinaisessa kokoontumisessa tai tapahtumassa, pois lukien GWEF tunnuksen omaavassa kokoontumisessa.

- kerhon jäsenelle joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toiminut kerhon tarkoitusperien hyväksi.

                                                                - toiminut vähintään 5 vuoden aikana vastuullisessa tehtävässä.

 

Tällaisia tehtäviä ovat esim. hallituksen jäsenyys, kerhotavarakaupan vastuuhenkilönä, kerhon toimikunnan vetäjänä tai jonkun muun vastaavan tehtävän hoitaminen ansiokkaasti. Pitkäaikainen ja ansiokas toiminta on mm. 6 vuotena GWEF myöntämä (Super Tour Award) tai todisteellisesti osallistunut vähintään 35 GWEF tunnuksen omaavaan kokoontumiseen.


Kultainen ansiomerkki

- vähintään 20 vuoden jäsenyys kerhossa

- toiminut kerhon puheenjohtajana 4 vuotta

- toiminut vähintään 3 kertaa GWEF tunnuksen omaavan kansainvälisen kokoontumisen päävastuullisena järjestäjänä

- toiminut vähintään 6 kertaa päävastuullisena järjestäjänä kerhon

toimintasuunnitelman mukaisessa varsinaisessa kokoontumisessa tai tapahtumassa, pois lukien GWEF tunnuksen omaavassa kokoontumisessa.

- kerhon jäsenelle, joka on pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toiminut kerhon tarkoitusperien hyväksi.

                                                                - toiminut vähintään 8 vuoden aikana vastuullisessa tehtävässä.

 

Tällaisia tehtäviä ovat esim. hallituksen jäsenyys, kerhotavarakaupan vastuuhenkilönä, kerhon toimikunnan vetäjänä tai jonkun muun vastaavan tehtävän hoitaminen ansiokkaasti. Pitkäaikainen ja ansiokas toiminta on mm. 7 vuotena GWEF myöntämä (Super Tour Award) tai todisteellisesti osallistunut vähintään 50 GWEF tunnuksen omaavaan kokoontumiseen.


Myönnetyt ansiomerkit

Kultainen ansiomerkki

1. Ihatsu Aarno 2007

2. Kankkunen Hannu 2007

3. Puhakka Kari 2007

4. Rantala Hannu 2007

5. Kuparinen Arto 2007

6. Illman Krister 2012

 

Hopeinen ansiomerkki

1.Tiainen Mika 2020

2. Lindgren Jesse 2020

 

Pronssinen ansiomerkki

1. Tiainen Mika 2015

2. Kuparinen Terttu 2015

3. Hakala Henry 2015

4. Rissanen Kari 2017

5. Pesonen Ismo 2017

6. Ikonen Seppo 2017

7. Lahdenne Anne 2018

8. Koskinen Ila 2018

9. Koskinen Anneli 2018

10. Nygård Kaj 2018

11. Jokinen Tapio 2019